İZ BIRAKANLAR

MUSTAFA ÖTEN

Kendini insanların bilinçlendirilmesine eğitimine adamış olan bir ilim ehli Dr Mustafa Öten… 1926 Yılında Konya İli Beyşehir İlçesi Doğanbey Kasabasında dünyaya geldi.İlk, Orta ve Lise tahsilini Konya’da yaptı. 1951 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Aynı yıl Gülten Hanım'la evlendi. 1951-1956 yılında Aydın Koçarlı'da ve 1956 – 1965 yılları arasında Konya Beyşehir'de serbest Hekimlik yaptı. 1965 – 1979 yıllarında Konya Seydişehir ilçesinde Hükümet Tabipliği yaptı. 1979 yılında emekli oldu. 1979 – 1993 yılları arasında Seydişehir’de serbest Hekimlik yaptı. Seydişehir’de oturduğu dört katlı bir binayı fakir öğrencilerin yararlanması amacı ile Seydişehirliler Yardım Vakfına bağışladı.23 Mayıs 2000 tarihinde Konya’da yapımına başlanan Mustafa Öten İlk öğretim okulu binasını 4 ay gibi kısa bir sürede tamamlattırıp Milli Eğitime bağışladı Seydişehir Belediyesi tarafından ilçenin sosyal ve iktisadi hayatına önemli hizmet ve katkılarda bulunduğundan Seydişehir’in önemli caddelerinden biri olan ve Bankalar Caddesinin ismi Dr. Mustafa Öten caddesi olarak değiştirildi Uzun yıllar Seydişehir’de doktorluk yapan, yaptığı hizmetlerle gariplerin, yoksulların yanında ve yardımcısı olan, hayırseverliği ile herkese örnek teşkil eden Dr. Mustafa Öten 1993 yılından bu yana hayatını Konya’da devam ettiriyor.

MAHMUT ESAT EFENDİ

Mahmud Esad Efendi (d. 1856 - ö. 1918) Osmanlı Hukukçusu, yazar ve devlet adamı. 1856 yılında Seydişehir’de doğmuştur. Bazı kaynaklara göre doğum yeri Sandıklı’dır. Seydişehir’li Kadı Mehmed Efendi’nin oğludur. Rüştiye öğrenimini İstanbul’da tamamladıktan sonra Fatih Medresesi’nde ve Menşe-i Muallimîn-i Askeriye Okulu’nda matematik, fizik, astronomi dersleri okudu. Yine İstanbul’da hukuk öğrenimi gördü. Gülhane Rüştiyesi'nde türkçe öğretmenliği yaptığı sırada, 1885’te İzmir Bidayet Mahkemesi Başkanlığı’na atandı. Bu görevinin yanı sıra İzmir İdadisi’nde fizik, kimya ve geometri dersleri verdi. 1896’da Maliye Nezareti Hukuk Müşaviri olarak İstanbul’a döndü. Mekteb-i Hukuk’ta mecelle ve hukuk tarihi, Mekteb-i Mülkiye’de devletler hukuku, İktisat ve İlahiyat Medresesi’nde hukuk, din ve iktisat dersleri verdi. 1908’de İkinci Meşrutiyet’in ilanından sonra Maliye Nezareti Müsteşarlığı, Defter-i Hakanî (Tapu ve Kadastro) Nazırlığı ve Adliye Nazır Vekilliği yaptı. 1911’de İstanbul Kadastro Memurları Mektebi’nin açılmasına öncülük etti. 1914’te Şura-yı Devlet (Danıştay) Tanzimat Dairesi Reisi oldu. Aynı sene Istanbul Darülfünûnu’nda ilk defa kadın hukuku derslerine girdi. Isparta milletvekilliği yaptı. Son zamanlarında Mekteb-i Kubat’ta (Kadastro Okulu) devletler hukuku dersleri verdi. Türkiye’deki kadastronun temelleri Defter-i Hakanî (Tapu ve Kadastro) Nazırı Mahmud Esad Efendi zamanında çıkarılan 1912 tarihli Emvali Gayrimenkulenin Tahdit ve Tahriri Hakkında Kanun-u Muvakkat adlı yasayla atılmıştır. Kadastro uygulamasıyla ilgili çalışmaları ilk kez Mahmud Esad Efendi yaptırmıştır. Hukukçuluğunun yanı sıra alim ve yazar olan Mahmud Esad Efendi’nin islam hukuku, din, iktisat ve devletler hukukuna dair pekçok yazılı eseri bulunmaktadır. Bunlardan, 1891 yılında basılan ve İzmir İdadisinde ders kitabı olarak okutulan Telhis-i Usûl-u Fıkıh adlı eseri ile 1924 yılında basılan Tarih-i Dîn-i İslâm adlı eseridir.

SADİ IRMAK

Mahmut Sadi Irmak, (15 Mayıs 1904 - 11 Kasım 1990), 1904 yılında Konya Seydişehir'de doğdu. İlk öğrenimini, Rüşdiyeyi ve Konya Sultanisi’ni birincilikle bitirip biyoloji öğretmeni oldu. Aynı yıl İstanbul Hukuk Fakültesi’ne girdi. 1923 yılında İstanbul Üniversitesinde öğrenci olduğu yıllarda Üniversite'nin Devlet Bursu ile Avrupa'ya öğrenci gönderileceğine dair üniversite duvarlarında gördüğü ilana başvuran 150 kişi arasından seçilen 11 kişiden birisi olarak Berlin Üniversitesinde tıp ve biyoloji öğrenimi görüp 1929 yılında pekiyi derece ile tıp doktoru oldu. Hagen ve Düsseldorf hastanelerinde asistan olarak çalıştı. Yurda dönünce Ankara Hükûmet Tabipliği ve Gazi Terbiye Enstitüsü biyoloji öğretmenliği görevlerinde bulundu. 1933 yılında İstanbul Tıp Fakültesi doçentliğini kazandı. 1940 yılında fizyoloji profesörü oldu. 1943 yılında Konya Milletvekili seçilip, aynı yıl Halkevleri Yüksek Danışma Kurulu Başkanlığı’na, sonra da Diyarbakır Bölge Müfettişliğine getirildi.7 Haziran 1945'te Türkiye'nin ilk çalışma bakanı oldu.1947'de Uluslararası Çalışma Konferansı ikinci başkanlığına seçildi.Eylül 1947'de bakanlıktan ayrıldı.CHP'nin 1950'de seçimleri kaybetmesi üzerine bir süre siyasetten uzaklaştı. 1950 yılında yeniden ilim ve meslek hayatına dönen Irmak, Münih, daha sonra İstanbul Tıp Fakültesi’nde akademik hayatını sürdürdü. 1974 yılında Kontenjan Senatörü seçildi.CHP'nin Milli Selamet Partisi (MSP) ile kurduğu koalisyon hükümetinin istifasından sonra 17 Kasım 1974'te partilerüstü hükümeti kurmakla görevlendirildi.Oluşturduğu hükümet için TBMM'de yapılan güvenoylamasında, 450 milletvekilinden yalnızca 18'inin lehinde oy kullanması dolaysıyla güvenoyu alamamasına karşın 31 Mart 1975'e değin başbakanlık yaptı. 12 Eylül Darbesi'nden (1980) sonra 15 Ekim 1981'de kurulan Danışma Meclisi'ne Konya üyesi olarak atandı ve 27 Ekim'de bu meclisin başkanlığına seçildi.Irmak bu görevi TBMM Başkanlığına Necmettin Karaduman'ın 4 Aralık 1983'te seçilmesine değin sürdürdü. 11 Kasım 1990 tarihinde İstanbul’da vefat etti. Mezarı Aşiyan Mezarlığı'ndadır. Almanca, Fransızca ve Arapça[1] bilen Sadi Irmak, evli ve Prof. Dr. Yakut Irmak Özden ile eski milletvekillerinden Sabri Irmak (1936-1991)'ın babasıydı.

SEYİT HARUN VELİ

Seydişehir' in kurucusudur. Orta Asya'dan (Horosan'dan) gelip Anadolu'nun Toros dağlarının eteklerinde (Küpe dağı) şimdi kendi adıyla anılan şehiri kurmuştur. Seyit Harun hakkında bir çok efsaneler vardır. Bunlardan bir tanesi: Deve Taşı Efsanesi : (Seydişehir) Seyyid harun küpe dağının eteklerine şehri kurarken bir haber ulaşır. Ilgın - Kadınhanı arasındaki Mahmuthisar köyündeki tekke de müridleri ile oturan Didiği Sultan adlı bir ermiş şeyh, ayıya gem vurarak binmiş, müridleri ile birlikte Seyyid'in ziyaretine gelmektedir. Haberi alan Seyyid'in Harum, müridlerini toplar, oradaki kocaman bir kayaya "Deve ol" der, deve şekline giren kayaya binerek Didiği Sultanı karşılar. Keramet ehli iki pir, Seydişehir'in girişinde buluşurlar. Didiği Sultan bindiği ayıdan iner, onu dağa sürer. Seyyid Harun'da bindiği taş deveyi çöktürür, oda iner, böylece helalleşip görüşürler. Seyyid Harun'un bindiği taş deve, çöktüğü yerde olduğu gibi kalır. Yüzyıllar boyunca, deveye benzeyen bu kaya parçası, halk tarafından ziyaret edilerek efsanesi anlatılır. Devetaşı olarak bilinen kaya bu gün Aliminyum tesisleri lojmanları arasında kalmıştır.

ENİS ŞANLIOĞLU

1912 yılında Seydişehir’de doğan, ilköğretimini Seydişehir'de, orta öğrenimini Konya Öğretmen Okulu’nda bitiren Enis Şanlıoğlu, Urfa'da Emrullah Efendi Okulu’nda ve Kayseri'de Zincidere Şehryatı Okulu’nda bir müddet öğretmenlik yapmıştır. 1932 yılında öğretmenliği bırakarak Ankara'da yeni açılan Gazi Lisesi'ne parasız yatılı öğrenci olarak girmiştir. Liseden 1934 yılında pekiyi derece ile mezun olan Enis Şanlıoğlu daha sonra Maliye Bakanlığı'nda memurluk yaparken Ankara Hukuk Fakültesi'nde yüksek öğrenimine de devam etmiştir. 1938 yılında hukuk fakültesini başarılı bir şekilde bitirmiştir. 1940 yılında fiili askerlik hizmetini yapmak üzere, İstanbul’da bulunan yedek subay okuluna gitmiştir. Yedek subay hizmetinden sonra, devletin çeşitli kurum ve kuruluşlarında devlet memuru olarak hizmet vermiştir. 1954 yılında görevinden istifa ederek devlet hizmetinden ayrılmıştır. Devlet hizmetinden ayrıldıktan sonra, Ankara Adliyesi’nde stajını yaparak 1955 yılında Ankara Barosu’nda serbest avukatlığa başladı. Ankara Barosu’na kayıtlı ise de fiilen avukatlık yapmayan Şanlıoğlu, eşi Ankara polis şeflerinden Nazmi Günaltan'ın kızı olan Suna Günaltan ile birlikte yaşamını sürdürmüş ve 27 Kasım 2000 tarihinde vefat etmiştir.

MEHMET NECATİ KALAYCIOĞLU

Mehmet Necati Kalaycıoğlu, (d. 1929, Seydişehir, Konya - ö. 4 Kasım 2010), Türk eğitimci ve siyasetçi. 1929 yılında Konya'nın Seydişehir ilçesinin Ortakaraören beldesinde dünyaya gelen Mehmet Necati Kalaycıoğlu, ilk ve orta tahsilini Konya'da yüksek tahsilini ise Ankara'da tamamlamıştır. Türkiye'nin çeşitli vilayetlerinde ilkokul öğretmenliği, ilköğretim müfettişliği ve başmüfettişlik görevlerinde bulunmuştur. Yozgat'ta ilköğretim başmüfettişi iken memuriyetten ayrılarak 1965 yılında Adalet Partisi'nden Konya milletvekili seçilerek 1980 yılına kadar parlamentoda görev yapmıştır. TBMM çeşitli komisyonlarda görevlerde bulunmuştur. Evli ve üç çocuk babasıdır.

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ

Mustafa Üstündağ (d. 1933, Seydişehir, Konya, Türkiye - ö. 30 Haziran, 1983), Türk siyasetçi. Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü ve ABD Wisconsin Üniversitesi Eğitim Fakültesini bitirdi. Hacettepe Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesinde Öğretim Görevlisi olarak çalıştı. 3.(XIV), 4.(XV) ve 5.(XVI) Dönem Konya Milletvekilliği ile Milli Eğitim Bakanlığı yaptı. Evli ve 3 çocuk babasıydı.