BURS BAŞVURUSU

SEYDİŞEHİR OKUTMA VE YARDIM DERNEĞİ
ÖĞRENCİ KARŞILIKSIZ BURSLARI YÖNETMELİĞİ


Amaç: Başarılı ve maddi olanakları kısıtlı  Seydişehirli Yüksek Öğrenim Öğrencilerine, karşılıksız burs sağlamaktır.

 

Başarı tanımlanması: Karşılıksız bursun verileceği öğretim yılında, bir önceki dönemden tek dersi olsa dahi, hiçbir dersinin kalmaması gerekir. Ders notları dekanlıklardan alınan “başarı belgesi/transkript” ile belgelenmeli ve her eğitim, öğretim döneminin ilk bir ayı içersinde (Güz ve Bahar Dönemi) vakfımıza yollanmalıdır.

 

Karşılıksız burs alma başvuru şekli: Karşılıksız bursa ilk kez başvurular, “seydisehirdernegi.org.tr” web sayfası’ndaki “KARŞILIKSIZ BURS BAŞVURU SAYFASI” hücresindeki bilgilerin noksansız olarak doldurulması ile online olarak yapılır. İstenen belgeler, belirtilen süreler içerisinde adi posta ile vakıf başkanlığına yollanmalıdır.

 

Karşılıksız burs başvuru tarihi: Karşılıksız burs başvuruları,  her yıl internet üzerinden 15 Kasım tarihine kadar yapılmalıdır. Burs başvuru süresi gerektiğinde Dernek Yönetimi tarafından değiştirlilebilir ve ana sayfadan ilan edilir. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular kesinlikle karşılanmayacaktır.

 

Karşılıksız burs verme karar merci: Karşılıksız burslar, Dernek Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği, “Öğrenci Bursları Alt Birimi” tarafından saptanır; Dernek Yönetim Kurulu’nun onayı ile verilir.

 

Maddi olanakların kısıtlılığın belirlenmesi:

Anne ya da babadan birinin işsiz olması                                                 

10 puan

Ailenin aylık gelirinin 500 TL'nin altında olması

30 puan

Ailenin aylık gelirinin 500 TL-1000 TL arasında olması             

10 puan

Ailenin kirada oturması

10 puan

Öğrencinin ailesi ile ayrı şehirde yaşaması

10 puan

Öğrencinin yurtta kalması

10 puan

Ailede mevcut her bir öğrenci için

5 puan

Şehit çocuğu

30 puan

Gazi çocuğu

30 puan

Anne/babanın resmen ayrı yaşaması                                                              

20 puan

 

 

İlk başvuruda maddi olanakların belgelenmesi:


Karşılıksız bursu verecek kurum: Karşılıksız burs, Seydişehir Okutma ve Yardım Derneği tarafından verilir ve Seydişehir Okutma ve Yardım Derneği bütçesinden karşılanır. Dernek      aracılığı ile fakat kendi adına burs vermek isteyenlerin talepleri de karşılanır.

Karşılıksız burs süresi: Karşılıksız burs süresi 1 yıldır. Öğrencinin bursu kazandığı yıl koşulları esas alınarak (gerekli şartlar korunduğu sürece) her dönem burs alan öğrenci tarafından, karşılıksız burs koşullarını belgelemek şartı ile okuldan mezun olana kadar verilmeye devam eder. Son sınıfta olan öğrencilere mezun oldukları aya kadar ödeme yapılır. Herhangi bir nedenle, mezuniyet sonrasında yanlışlıkla olsa dahi ödenen karşılıksız burs, fazla ödeme yapılan kısmıyla geri ödenir. Karşılıksız burs ödemeleri her eğitim-öğretim dönemi başında (Güz-Bahar Dönemi), Dernek bütçesine uygun olarak verilir. Yeterli bağışın alınamaması veya olağan üstü durumlarda karşılıksız bursun verilmeme durumu da söz konusu olabilir.

Karşılıksız burs verilecek öğrenci sayısı:


Karşılıksız burslar, Seydişehir Okutma ve Yardım Derneği Yönetim Kurulunun onayı ile her yıl yeniden belirlenir.


Karşılıksız bursun verilme kuralları:


Seydişehir Okutma ve Yardım Dernek Yönetim Kurulu üyelerinin birinci ve ikinci derece akrabalarına burs verilemez.

Vakıf üniversitelerinde okuyan öğrencilere burs verilemez.

Karşılıksız burs alan öğrencilerin isimleri, üçüncü şahıslara duyurulmaz.

Yukarıda belirtilen tarihlerde transkriptlerini yollamayan öğrencilerin bursları kesilir.


Burs alamayacak olanlar:


Vakıf Üniversiteleri öğrencileri ile Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri

Disiplin cezası alınması

Seydişehir Okutma ve Yardım Derneği Yönetim Kurulu üyeleri ile birinci veya ikinci derecede akrabalık ilişkisinin bulunması

 

Karşılıksız burs adayları, belirttikleri tüm özellikleri belgelemek zorundadır. Söz konusu koşullarda değişiklik olursa 1 hafta içerisinde bildirmekle yükümlüdür. Doğru olmayan beyanda bulunan öğrencinin bursu kesilir ve verilmiş olan burs geri talep edilir. Karşılıksız burs alacak öğrenciler, bu hükmü peşinen kabul etmiş sayılır.

Adayların belirlenmesi: “Öğrenci Bursları Alt Birimi”, yukarıdaki koşulları taşıyan adayları belirlenen puanlama sistemini de göz önüne alarak belirler. Karşılıksız burs verilecek aday sayısının %10’u kadar da yedek aday belirlenir. Karşılıksız burs alacak öğrencilerin listesi, Seydişehir Okutma ve Yardım Derneği Yönetim Kurulu’nda görüşülerek kesinleşir.


Seydişehir Okutma ve Yardım Derneği

                 Yönetim Kurulu